Connect with us

Razno

Javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova

Na osnovu člana 85 Zakona o sportu („Službeni list CG“ 44/18), a u skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih broj 01-10701-002/20-486 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo raspisuje

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima 
u okviru sportskih klubova

I. U skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih broj 01-10701-002/20-486 od 28.05.2020.godine, Ministarstvo sporta i mladih u 2020. godini sufinansiraće do 70% iznosa članarine za djecu rođenu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godine, koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.

II. Pravo prijave na javni poziv imaju sportski klubovi ako ispunjavaju sljedeće uslove:

– obavljaju sportsku djelatnost u sportu koji je razvrstan u I i II kategoriju sportova koji su na programu Olimpijskih igara;

– imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;
– ako je protekla najmanje jedna godina od dana njegovog osnivanja;
– ako u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu, u pogledu prostora, kadra i opreme.

III. Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu predsjednika kluba o prosječnoj mjesečnoj članarini u prethodnih godinu dana;

– kopiju rješenja o osnivanju i upisu u Registar sportskih organizacija, odnosno usklađivanju rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu;
– potvrdu nadležnog nacionalnog saveza da imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;
– potvrdu o početnom broju djece koji prijavljuju za sufinansiranje (forma potvrde u prilogu).

Ministarstvo donosi odluku o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti, u svakoj opštini u Crnoj Gori, na osnovu koje se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sportskih klubova i Ministarstva.

Prilikom zaključivanja ugovora sportski klub je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova u odnosu na broj prijavljene djece (kopije ugovora za trenere i sportski objekat i potvrdu ovlašćenog lica o posjedovanju opreme, kao i spisak te opreme).

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, ili poštom, slanjem na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 25 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 29.06.2020.godine.

Prijavu na javni poziv možete preuzeti ovdje.

ODLUKA 

Ministarstvo sporta i mladih donijelo je Odluku o sufinansiranju članarina djece koja se bave sportom.

  1. Ministarstvo sporta i mladih u 2020. godini sufinansiraće do 70% iznosa članarine za djecu koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.
  2.  Sufinansiraće se članarina za djecu rođenu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godine, koja za vrijeme važenja ove Odluke mogu najviše tri puta promijeniti vrstu sporta ili sportski klub.
  3. Sportski klubovi u okviru kojih će se sufinasirati članarina izabraće se putem javnog poziva, shodno članu 85 Zakona o sportu, koji će biti raspisan u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Kompletan tekst Odluke se nalazi na oficijalnom sajtu Ministarstva – http://www.ms.gov.me/biblioteka/odluke, a možete je preuzeti i ovdje: Odluka MS – dječiji sport

More in Razno